zpět na výstavy - Muzeum ve Velkých Karlovicích, Valašská krajna